גישור טרנספורמטיבי

גישור זה תפקידו לגרום לטרנספורמציה , התמרה של ההליך,בקרב הצדדים. גישה זו , להבדיל מהגישה הפרגמטית , פותחה על ידי  בוש ופולג'ר, גישה זו דוגלת באתיקה ותפיסה מוסרית הכורכת בחובה דאגה לזולת, התפיסה נשענת על הוגים מוסריים, היא רואה בסכסוך הזדמנות של צדדים לפתור בעיה.

הגישה הטרנספורמטיבית דוגלת בתהליך של העצמה והכרה של הצדדים בקונפליקט, באופן שמאפשר להם להמשיך לנהל מערכת יחסים טובה ואפקטיבית לאחר שנגמר הגישור.

על פי גישה זו, נגרום לצדדים להעצמה והכרה שיביאו אותם לידי מצב של גדילה ובשלות מוסרית.

הגישה פותחת בפני הצדדים את האפשרות למצוא את היתרונות שיש בכל סיטואציה שנוצרה ולהביא אותה לידי פתרון, בו הצדדים לא יישארו בסכסוך ללא קשר לתוצאות ולעריכת הסכם.

גישור טרנספורמטיבי, ישאיר את הצדדים בשלום ולא במלחמה, בהכרה ובהעצמה ועם יכולת להמשיך ולנהל מערכת יחסים תקינה.

בתהליך של גישור טרנספורמטיבי, המגשר לוקח מצב מבולבל הקיים בין שני צדדים, מכניס בו סדר,בהירות והבנה שניתן להביט בו בצורה שונה ולהביא לתוצאות.