גישור

הליך הגישור הינו הליך של יצירת אמון בין הצדדים. מטרת הליך הגישור הינו לברר את האינטרסים של הצדדים לסכסוך מתוך כוונה לזהות אינטרסים משותפים, רבים ככל האפשר, ולמצוא פתרון הולם שיאפשר המשך עבודה משותפת או קיום יחסים תקינים.

בהליך הגישור מתנהל מו"מ בין הצדדים כאשר, המגשר מסייע לתהליך התקשורת ולהבנה בין הצדדים, ע"י שימוש במיומנויות תקשורת ושכנוע. המגשר אינו מחליט עבור הצדדים ואין בסמכותו לכפות עליהם פתרון. ובנוסף, חשוב לציין, כי כוחו של המגשר מוגבל, מאחר והוא הוזמן ל"זירה" כאורח, ובאותה מידה שבה התבקש להגיע, ניתן לבקש ממנו לעזוב, כלומר, המגשר אינו יכול למנוע מאחד הצדדים את הפסקת ההליך בכל רגע נתון (1992, Katz & Kochan). הליך גישור הוא הליך שנועד להיות במקום הליך משפטי אך במידה והצדדים אינם מגיעים להסכמה,יחזור המהלך לדיון על פי כל דין.

המרכז עוסק בפתרון קונפליקטים בתחום האישי/זוגי-בתחום העסקים-בתחום הנדל"ן ובתחומים ארגוניים. עובדי המרכז בעלי נסיון עתיר ידע בתחומי יישוב הסכסוכים ומקצוענים בתחום.